கடித்த அளவு ஆசிகள்

பைட் சைஸ் ஆசீர்வாதங்கள் என்பது ஒருவரையொருவர் ஊக்கப்படுத்தவும் ஊக்கப்படுத்தவும் முறைசாரா குறுகிய பதிவுகள். அவர்கள் ஒரு பைபிள் வசனம், ஒரு தலைப்பு, அல்லது வெறுமனே ஒரு தனிப்பட்ட சாட்சியம், பகிர்தல் அல்லது நம்மை உயர்த்தும் பாடலை முன்னிலைப்படுத்தலாம். கடவுளின் நற்குணம், கவனிப்பு மற்றும் இறையாண்மை ஆகியவை நம் வாழ்வில் வெளிப்படும் என்பது நாம் எவ்வாறு வாழலாம் மற்றும் அவருடைய அருளைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதன் ஒரு பகுதியாகும். மகிழுங்கள்.

ஏசாயா XX: 26

ஏசாயா XX: 26

நீதிமொழிகள் 17: 22

நீதிமொழிகள் 17: 22

சங்கீதம் 139: 2

சங்கீதம் 139: 2